تاريخ : چهارشنبه ۵ تیر۱۳۹۲ | 21:48 | نويسنده : soury
صدایت را می شنیدم

پر از عشق 

حتی در خوابهایم

ای کاش دور نبودی

تا فراقت اینقدر سخت نبود

ای کاش ساده بود

دیدن تو هر روز

اما سخت است گذراندن این لحظات

ندیدنت

تمنای در آغوش گرفتنت

تمنای تکیه کردن بر شانه هایت

تمنای نوازش کردن موهایم با دستهای مردانه ات

تقدیر من بود تو را یافتم

و سرنوشت من است با تو بودن

پس به انتظارت می مانم عشق من  • ناصح
  • عطسه